Dabsys CMS - jednoduše publikujte na internetu
 
Jednoduše publikujte na internetu

Internetové aplikace

Internetové aplikace obecně


Jako internetové aplikace jsou považovány všechny aplikace, které poskytují informace po síti internetu a mohou to být například jednoduché dynamické internetové stránky, internetový obchod (e-shop), elektronický katalog produktů či služeb, on-line objednávkový systém, diskusní fórum, datové rozhraní nebo jakákoli jiná aplikace, která je provozována v prostředí internetu.

Publikační systém Dabsys CMS pro internetové aplikace


Publikační systém Dabsys CMS umožňuje internetové aplikace snadno realizovat díky struktuře, funkčnosti a variabilitě systému. Jednoduše a rychle aplikovatelný publikační systém s přídavnými moduly se tak stává internetovou aplikací, nicméně systém lze implementovat i na server v lokální síti a poté je nazýván intranetovou aplikací.

Internetová aplikace a intranetová aplikace jsou si velice blízké a mohou být i navzájem propojeny. Například lze Dabsys CMS provozovat jako intranetovou aplikaci na lokální firemní síti, která poskytuje určeným způsobem informace zaměstnancům firmy ve spojení s internetovou aplikací, která je zobrazuje šíroké veřejnosti po internetové síti a umožňuje sběr dat od uživatelů, klientů nebo cestujících zástupců společnosti, kteří s internetovou aplikací pracují.